Category Archives: Biên Dịch

Giới thiệu dịch vụ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THÔNG – BIÊN DỊCH CỦA HƯNG PHÁT Nhân viên giàu kinh nghiệm của HƯNG PHÁT sẽ trình xuất cuộc trò chuyện của quí khách một cách nhịp nhàng. Tại HƯNG PHÁT, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của quí khách, cả thông dịch tuần tự lẫn thông dịch đồng thời, chúng […]