Category Archives: Du học

Cô gái giành học bổng tiến sĩ gần 6 tỷ đồng

Thiếu bài báo khoa học và kinh nghiệm nghiên cứu, Phạm Lê Nguyệt Anh, cựu học sinh chuyên Ngoại ngữ, vẫn nhận được học bổng tiến sĩ từ đại học Mỹ. Tháng 7 tới, Phạm Lê Nguyệt Anh, 22 tuổi, mới tốt nghiệp ngành Vi sinh vật Đại học Sheffield, Anh, sau đó sẽ bay […]