Du học Canada – Q&A

1. Ngoại ngữ có phải rào cản lớn nhất để đi du học?
Trả lời: Để có thể du học Canada, điều kiện tiếng Anh tối thiểu là 5.5 Toeic. Nếu chưa đủ tự tin, em có thể đăng ký học tiếng Anh tại Canada 1 năm, sau đó học tiếp lên đại học chuyên ngành.
2. Học về du lịch có cần thiết phải du học?
Trả lời: Để có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, ta phải hiểu rõ về lịch sử, truyền thống, văn hoá của nơi ta hướng dẫn. Biết những kỹ năng đặc biệt đối với một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp để có thể xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong suốt hành trình. Ngoài ra, ta cần có kỹ năng truyền đạt bằng ngôn ngữ của khách hàng. với lẽ đó, việc trau dồi ngoại ngữ và kiến thức văn hoá bản địa là không thể thiếu.
3. Sau khi học, làm sao có thể apply được việc làm tốt?
Trả lời: Để có thể apply được việc làm tốt, điều mà các doanh nghiệp thường chú ý đến đầu tiên là thành tích học tập, kế đến là ngoại hình, tố chất phù hợp.