HỌC BỔNG MANAAKI NEW ZEALAND 2024

Hệ đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: Từ 1/2/2023 đến 11h59 ngày 28/2/2023 (Giờ New Zealand).

Số lượng học bổng: 30

Điều kiện:

Độ tuổi: Từ 18 ~ dưới 40

Kinh nghiệm: Có 12 tháng làm việc toàn thời gian hoặc 24 tháng làm việc bán thời gian liên quan tới ngành đã học.

Học bổng bao gồm:

Học phí (phí ghi danh, phí nhập học và hội phí sinh viên);

Vé máy bay hai chiều;

Trợ cấp cố định: hơn 3.000 NZD (45,700,000vnd) cho năm đầu, 1.000 NZD (15,200,000vnd) cho mỗi năm sau;

Sinh hoạt phí 513 NZD (7,800,000vnd) mỗi tuần;

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch;

Phí bổ trợ (additional tutoring);

Trợ cấp nghiên cứu sau đại học;

Trợ cấp luận án sau đại học;

Phí hỗ trợ tinh thần sau khi về nước 1.000 NZD (15,200,000vnd).