HỌC BỔNG SINGAPORE 2021 – 2022

 

Có 3 loại hạng mục cho Học bổng JCU Merit như sau:

  • Học bổng 100% cho MỘT năm học *
  • Học bổng 50% cho MỘT năm học *
  • Học bổng 25% cho MỘT năm học *

* Một năm học tương đương 8 môn học

 

Điều kiện nhận học bổng JCU

1) Đáp ứng các yêu cầu đầu vào học thuật của Trường đại học  (tùy thuộc vào quá trình đánh giá)

2) Hoàn thành thủ tục đăng ký bao gồm nộp đơn đăng ký, tài liệu giáo dục (kết quả cuối cấp trung học hoặc kết quả đại học) và lệ phí nộp đơn 250 đô la Singapore.

Thời gian đăng ký học bổng JCU

Kỳ tuyển sinh

Ngày bắt đầu Tiếp nhận đơn Thôi nhận đơn
7/2021 12/7/2021 26/3/2021

31/5/2021

  1. Đơn xin học bổng nhận được sau 6 giờ chiều theo giờ Singapore sẽ không đủ điều kiện. Sẽ KHÔNG có gia hạn nộp đơn đăng ký.
  2. Kết quả học bổng sẽ được thông báo sau khoảng 1 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và sẽ tùy thuộc vào quyết định của trường Đại học.
  3. Việc nhận học bổng sau 2 tuần kể từ ngày có kết quả sẽ KHÔNG được giải quyết và sẽ được coi là vô hiệu.

Trân trọng,