Thời gian đăng ký: Từ 1/2/2024 ~ 1/5/2024

Số lượng: 60 phần

Nội dung học bổng:

  • Vé máy bay khứ hồi
  • Trợ cấp ban đầu
  • Học phí
  • Sinh hoạt phí
  • Chương trình học chuẩn bị
  • Bảo hiểm y tế
  • Trợ cấp nghiên cứu thực địa.

Điều kiện xét duyệt:

Dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và khả năng tạo ra ảnh hưởng nhằm giải quyết những thách thức về phát triển ở Việt Nam.

Đối tượng: Ứng viên nữ, người khuyết tật và người yếu thế.

Lĩnh vực: Quản trị và Phát triển kinh tế; Cơ sở hạ tầng và Giao thông; Giáo dục; Bình đẳng giới; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ổn định khu vực và Nhân quyền; Khuyết tật; Biến đổi khí hậu/Môi trường; Năng lượng, chuyển dịch năng lượng; Đổi mới sáng tạo; Y tế; An ninh mạng; Công nghệ thông tin (dành cho các ứng viên là người khuyết tật). Các ngành học khác (trừ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Y, Dược) sẽ được xem xét dựa trên chất lượng hồ sơ.