(Japan) – BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC TƯ THỤC KINH DOANH KHÓ KHĂN, NGỪNG TUYỂN SINH, GIẢI THỂ PHÁP NHÂN

Trong bối cảnh các trường đại học tư thục đang gặp khó khăn trong kinh doanh, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo thông báo sẽ chỉ định ngưng tuyển sinh hoặc giải thể pháp nhân nếu xác định được nguy cơ rủi ro dư nợ đối với những trường đại học này.
Hiện nay, có khoảng 600 trường đại học tư thục trên cả nước đang nằm trong tình trạng kinh doanh khó khăn là số học viên chỉ đạt 40% so với định mức do ảnh hưởng của việc tỉ lệ sinh đẻ giảm. Thế nên, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã thông báo sẽ tiến hành chỉ đạo điều phối thẳng thắn hơn đối với những trường đại học tư thục này.
Cụ thể như sau, trước hết, nếu tình hình kinh doanh trường đại học lỗ liên tục trong 3 năm, hoặc vốn vay lớn hơn vốn dự trữ, Uỷ Ban Bộ Giáo Dục & Đào Tạo sẽ tư vấn nhằm cải thiện dựa trên kế hoạch cải thiện mà trường đại học đệ trình trong thời gian 3 năm.
Tuy nhiên, nếu xác định rủi ro tình hình kinh doanh vẫn không cải thiện, có khả năng rơi vào trường hợp dư nợ, sẽ tiến hành chỉ đạo ngưng tuyển sinh và giải thể pháp nhân.
Giáo sư Kobayashi thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Tổng Hợp Đại Học Trường Đại Học Tokyo nắm rõ việc điều hành trường đại học nói rằng :”Bởi khoản thuế gọi là tiền hỗ trợ tư thục được áp thuế, nên nhà nước phải tổ chức chỉ đạo và tư vấn. Mặt khác, vấn đề đào tạo khác với việc kinh doanh, nên tính tự chủ của trường cần phải được tôn trọng. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ sự chỉ đạo nhất quán của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo”

 

(Theo NHK News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *