1. Làm thế nào dễ lấy Visa du học Hoa Kỳ?
Trả lời: Để có thể lấy visa du học Hoa Kỳ, điều tiên quyết phải có học lực giỏi từ 8.5 trở lên. Ngoài ra, về phía gia đình có thể chứng minh nguồn thu nhập và tài sản.